Evaluare psihologica la copii si adolescenti IasiEvaluarea psihologică la copii şi adolescenţi are  în vedere cunoaşterea caracteristicilor psihologice ale personalităţii fiecărui copil şi adolescent, fiind vizate ariile de dezvoltare motorie, senzorială, cognitivă, afectiv-motivaţională, socio-relaţională şi de autonomie personală.

Rezultatul evaluării psihologice este cunoaşterea în ansamblu a copiilor pentru a le înţelege şi stimula dezvoltarea prin programe adecvate. Este foarte important pentru părinţi să-si poată adapta comportamentul şi atitudinea la cerinţele copilului.

Evaluarea psihologică se poate realiza pentru toate categoriile de vârstă, folosind instrumente specifice adecvate fiecărui copil sau adolescent în parte, şi presupune:

  • cunoaşterea nivelului de dezvoltare mentală şi motorie a copilului sau adolescentului
  • evaluarea afectivă şi emoţională
  • identificarea dificultăţilor în relaţia părinte – copil / adolescent
  • evaluarea mecanismelor de adaptare şi apărare
  • stabilirea eventualelor probleme specifice vârstei
  • evaluarea gradului de discernământ
  • identificarea aptitudinilor generale